Regler

Regler som gjelder for alle datapraty.gg sine arrangementer

Hvem må følge reglementet?

Vi forventer at alle som befinner seg på våre arrangementer følger vårt reglement. Brudd på dette reglementet kan føre til konsekvenser som advarsler, utestengelse fra arrangementet, og politianmeldelse, avhengig av hvor grovt vi anser bruddet å være. Dataparty.gg reserverer seg retten til å utestenge enhver person fra arrangementet uten å refundere billett eller dekke hjemreise for nevnte person.

Ved brudd på norsk lov vil vi be deg kontakte politiet.

Ved fare for liv og helse, kontakt alltid relevant nødetat på nødnummer:

Politi: 112 Ambulanse: 113 Brann: 110

I. Plikter som deltaker

På dataparty.gg sine arrangementer ønsker vi at alle skal ha det bra, og respektere hverandre. Derfor er du som deltaker pliktig til noen ulike punkter.

1. Deltakere under 16 år

Deltakere som ikke har fylt 16 år innen de ankommer våre arrangementer må ha samtykke fra foresatte. Dette samtykket leveres i form av et signert samtykkeskjema som leveres til oss når man ankommer våre arrangementer. Deltakere under 16 år som ikke har samtykke vil avvises.

Samtykkeskjema kan lastes ned her: (lenke til skjema når klart)

2. Vær årvåken og ta vare på andre

Du plikter til å være årvåken og ta vare på andre rundt deg. Ser du noen som ser ut til å ikke ha det bra, snakk med personen eller tilkall hjelp. Det minste du kan gjøre er å si ifra til et crewmedlem. Vi har alle et felles ansvar med å ta vare på de rundt oss.

3. Ved nødsituasjon

Dersom det oppstår en situasjon der hallen må evakueres vil dette bli varslet over vårt PA-anlegg, samt at alle taklys vil bli skrudd på.

Dersom du spiller musikk eller andre høye lyder, slå av denne lyden dersom det er forsvarlig å gjøre før du evakuerer. Gå så til nærmeste nødutgang i et rolig tempo. Ikke ta med deg din datamaskin eller annen bagasje, da dette vil hindre en ordnet evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut, og følg alle instruksjoner fra crewet. Crewet vil være iført refleksvester.

Dersom du skulle oppdage en brann, utløs nærmeste manuelle brannmelder, kontakt et crewmedlem eller ring 110.

Følg instruksjoner fra crewet, brannmannskap og politiet, samt informasjon gitt over PA-anlegg eller megafoner.

Crewet vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt, og reagerer umiddelbart hvis det oppstår avvik fra det normale.

For umiddelbar hjelp i nødstilfeller, kontakt et crewmedlem og be disse om hjelp, eller ring politiet på 112 eller ambulanse på 113.

II. Uønskede gjenstander

Det er noen gjenstander som ikke er ønsket på dataparty.gg sine arrangementer. Vår liste over uønskede gjenstander kan aldri være komplett, og crewet kan derfor utøve skjønn ved gjenstander som ikke er beskrevet i listen her.

1. Våpen og våpenlignende gjenstander

Vi ønsker ingen slags våpen eller våpenlignende gjenstander på våre arrangementer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Skytevåpen og andre innretninger designet for å avfyre prosjektiler.

  • Kniver, økser og andre skarpe innretninger som kan gjøre alvorlig skade.

  • Slagvåpen som balltre, slåsshansker og andre stumpe gjenstander som kan gjøre alvorlig skade.

2. Hvitevarer og annet som drar mye strøm

Du kan ikke koble på hvitevarer og annet som drar mye strøm på strømnettet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Vannkoker

  • Mikrobølgeovn

  • Kjøleskap/Kjøleboks

  • Kaffetrakter

  • Varmeskap/VarmeboksLader til elektrisk sparkesykkel, hoverboard eller andre kjøretøy

3. Laserpekere og kraftige lommelykter

For å hindre at noen blir skadet tillates ikke bruk av laserpekere eller svært kraftige lommelykter.

4. Lufthorn

For å hindre skader relatert til hørsel, tillates ikke bruk av lufthorn på våre arrangementer.

5. Droner

Det tillates ingen bruk av droner innendørs. For flygning utendørs henviser vi til luftfartstilsynets regler.

6. Motoriserte kjøretøy

Elektriske hoverboard, sparkesykler, skateboards og andre motoriserte kjøretøy tillates ikke innendørs. Det kan bli ganske trangt mellom radene, og for å hindre ulykker kan du ikke bruke eller lade slike kjøretøy innendørs.

7. Svært kalde materialer

Det er ikke tillatt å ta med, eller bruke svært kalde materialer som tørris eller flytende nitrogen på våre arrangementer.

8. Lydanlegg

Medbrakt lydanlegg er ikke tillatt. Dette gjelder også lyd fra f.eks. TV.

III. Uønskede handlinger

I tillegg til at vi forventer at deltakere på våre arrangementer følger norsk lovverk og respekterer andre rundt seg, finnes det også flere handlinger som ikke skal utføres på eller i tilknytning til arrangementene.

1. Voldelig eller grenseoverskridende atferd

Alle deltakere skal respektere hverandre og hverandres grenser, og det er viktig å ta hensyn til at personer er ulike og oppfatter situasjoner ulikt. Selv om du er glad i klemmer, er det ikke sikkert den som sitter ved siden av deg ønsker å få en klem av deg.

Ingen slags voldshandlinger eller grenseoverskridende atferd aksepteres på våre arrangementer, og om dette oppdages vil det slås hardt ned på. Dette gjelder også psykiske voldshandlinger som verbal mobbing eller lignende. Vi ønsker at alle skal oppleve våre arrangementer som et trygt og godt sted å være.

2. Salg av produkter

Salg av gjenstander som betraktes som kommersielt salg på grunn av antall eller hensikt, krever tillatelse fra arrangør gitt før arrangementet starter.

Nettverksmarkedsføring eller multi-level marketing business er ikke tillatt.

Det tillates heller ikke salg eller markedsføring av koffeinprodukter som ikke er godkjent for salg i Norge. Dette gjelder blant annet koffeintabletter, koffeinholdige drikker og andre energidrikker hvor koffeinnivået er høyere enn den lovlige grensen. Dette gjelder også om det er privat fra person til person. Koffeinprodukter du tar med til eget bruk, er ditt ansvar.

3. Alkohol

All alkoholholdig drikke er forbudt både på arrangementet og området rundt, inkludert parkeringen. Alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Berusede personer vil ikke slippe inn i hallen. Personer som blir funnet beruset inne i hallen vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billett- eller transportutgifter.

4. Røyking

Ingen form for sigaretter, heller ikke e-sigarett/vape er tillatt brukt innendørs. Røyking er kun tillatt på angitt inngjerdet område utenfor hovedinngangen. Røykeloven gjelder også på våre arrangementer.

5. Uautorisert inngang

Alle forsøk på å komme seg inn i hallen utenom innsjekkspunktene er forbudt. Sikkerhetsvaktene patruljerer både hallområdet og området rundt hallen. Forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser. Husk at pengene vi får inn fra billettene blir brukt til selve arrangementet og dermed deg.

6. Tyveri

Vi anbefaler at du ikke legger penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander som er lett å ta med seg synlig. Er du alene med utstyret ditt, kan du bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er til stede. Skriv ned serienummer, slik at vi kan identifisere din eiendel dersom vi får den inn.

Kontakt crew om noe er stjålet, eller dersom du har mistet noe. Finner du noe som ikke er ditt, leveres dette til crew. Alt av tyveri må anmeldes på politiets nettsider eller til politiet direkte.

Vi i dataparty.gg kan ikke hjelpe med anmeldelser.

IV. Billetter

Ved kjøp av billetter til dataparty.gg sine arrangementer, gjelder visse regler og restriksjoner. I tillegg til det som er beskrevet i norsk lovverk, har vi noen tilleggsbestemmelser.

1. Refusjoner

Billetter er i utgangspunket ikke refunderbare, men vi har valgt å refundere ved noen situasjoner som for eksempel:

  • Ved en større livsendring

  • Ved avlyst arrangement

Her er vi ikke ute etter å være umulig, men vi ønsker at de som ønsker en refusjon også ser på situasjonen fra vår side. Ta kontakt med oss, så finner vi nok en løsning.

2. Videresalg

Videresalg av vanlige deltakerbilletter er tillatt, men kun til samme eller lavere pris enn du selv kjøpte billetten for, jfr. svartebørsloven.

Videresalg av billetter som du har fått gratis er ulovlig, jfr. svartebørsloven. Du har lov til å gi gratisbilletter videre til andre.